Stichting Kindervreugd

Onderwijs

 

Sinds 2003 is basisonderwijs in Kenia gratis, dus alle kinderen kunnen in principe naar school. Vooral meisjes worden echter vaak thuis gehouden om te helpen in het huishouden. Door de overheid wordt gezorgd voor leraren en schoolboeken. Leraren voor de kindergarten worden door de gemeenschap zelf betaald. Aan schoolmaterialen zoals schriften, pennen en leesboekjes is een tekort, dus daarin voorziet de stichting de school.

Aan het einde van groep 8 nemen de leerlingen deel aan een test, het KCPE examen. Leerlingen met een score hoger dan 250 worden door een Secondary School uitgenodigd om daar naar school te komen. De leerlingen die lager scoren dan 250 kunnen naar een technische/huishoudschool. In beide gevallen kunnen de ouders van de leerlingen dit vervolgonderwijs vaak niet betalen. Het gevolg is dat de dan 14-jarige leerlingen thuis blijven om hun ouders te helpen in het huishouden. Zij worden dus niet verder opgeleid en krijgen vaak al snel eigen kinderen.

Omdat het zo belangrijk is voor de leerlingen om na de Primary School door te leren, helpen wij leerlingen die de Secondary School niet kunnen betalen. Voor ongeveer €500 per jaar, afhankelijk van het niveau van de school, kan een kind al naar vervolgonderwijs en heeft het een kans op een betere toekomst. Dit bedrag kan, met behulp van de uitnodiging van de Secondary School, rechtstreeks door ons worden overgemaakt naar de school. Er zijn in totaal al 30 kinderen gesponsord. Inmiddels zijn er zelfs sponsorkinderen toegelaten tot verschillende universiteiten! Zij ontvangen een studiebeurs van de overheid en wij ondersteunen hen met een kleine bijdrage voor levensonderhoud.

Sinds 2015 hebben de leerlingen van Kilole de beschikking over Engelstalige leesboeken voor alle leerjaren. Uit de examenuitslagen blijkt ieder jaar dat de leerlingen moeite hebben met de Engelse taal, dus de leesboeken moeten er voor zorgen dat de scores omhoog gaan.