Stichting Kindervreugd

Laatste nieuws

Reparatie watertank

Begin 2022 is het lek in de grote watertank bij de Kilole school gerepareerd. De tank vangt het regenwater op via goten en pijpen en is erg belangrijk voor voldoende drinkwater. Het ingezamelde geld van Wandelen voor Water 2021 heeft hieraan bijgedragen, dus nogmaals dank aan de leerlingen uit groep 8 van Daltonschool "De Leeuwerik"!

Wandelen voor Water 2022

Leerlingen uit groep 8 van Daltonschool "De Leeuwerik" uit Leiderdorp en alle leerlingen van de Steijaertschool uit Hazerswoude-Rijndijk hebben in maart en april 2022 in het kader van Wandelen voor Water 6 kilometer gelopen met 6 kilo water op hun rug, om zo te ervaren wat hun leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden moeten doen om hun dorst te lessen. De leerlingen hebben met de sponsorloop in totaal € 4.500,- ingezameld voor waterprojecten in Kilole. Bedankt!

Hassan op school!

Sinds zijn afstuderen aan de universiteit komt oud-leerling Hassan regelmatig naar de Kilole school om de leerlingen te vertellen over zijn vervolgstudie. Hij moedigt ze aan om hard te werken en hun best te doen bij het examen, om zo ook in aanmerking te komen voor een studiebeurs en door te kunnen leren.
Meer nieuws