Stichting Kindervreugd

Bouwen

 

Klaslokalen zijn uiteraard van groot belang om goed les te kunnen geven. Het eerste wat de stichting dan ook heeft gedaan voor Kilole is het bouwen van twee nieuwe lokalen naast het bestaande schoolgebouw. Dat was hard nodig, aangezien er voor de kleinste kinderen geen lokalen waren. In maart 2010 zijn de nieuwe lokalen in gebruik genomen. Momenteel wordt er goed op gelet dat de lokalen ook onderhouden worden.

Een tweede gerealiseerd bouwproject zijn de latrines. Het bestaande gebouwtje met 6 latrines werd gebruikt door de hele school, inclusief leraren. Een aantal van de gaten in de grond stond op instorten, wat natuurlijk levensgevaarlijk is. Omdat het voor de hygiëne zo belangrijk is dat er genoeg latrines zijn, heeft de stichting 2 nieuwe gebouwtjes met elk 8 latrines laten bouwen door een lokale aannemer. Een gebouwtje voor de jongens en een voor de meisjes, met daarin per klas een eigen latrine. Voor de docenten wordt het oude gebouwtje opgeknapt.

In 2013 hebben inwoners van Kilole samen met een aannemer de hele school opgeknapt. Er is geschilderd, vloeren zijn gerepareerd en ook de bankjes in de lokalen zijn gemaakt. Om de lokalen voortaan netjes te houden, zijn boekenkasten aangeschaft.

In de zomer van 2019 is de nieuwe kindergarten bij Kilole in gebruik genomen. Met steun van de lokale overheid is de bouw van de nieuwe lokalen voor de jongste leerlingen gerealiseerd. Hier worden kinderen tot en met 6 jaar voorbereid op groep 1 van de basisschool. Bij de kindergarten zijn tevens een watertank en latrines geplaatst, zodat niet van de andere voorzieningen van de school gebruik gemaakt hoeft te worden.