Stichting Kindervreugd

Archief 2019

Leerlingen op de universiteit

Inmiddels volgen drie van de leerlingen die wij vier jaar lang gesponsord hebben een studie op de universiteit! Met hun goede prestaties op de secondary school hebben zij zich verzekerd van een studiebeurs van de Keniaanse overheid. Wij ondersteunen deze leerlingen nog met een kleine bijdrage om het wonen zo ver van huis mogelijk te maken. Wij zijn heel trots!

Nieuwe kindergarten

In de zomer van 2019 is de nieuwe kindergarten bij Kilole in gebruik genomen. Met steun van de lokale overheid is de bouw van de nieuwe lokalen voor de jongste leerlingen gerealiseerd. Hier worden kinderen tot en met 6 jaar voorbereid op groep 1 van de basisschool. De kindergarten leerkrachten worden niet gefinancierd door de overheid, maar door de ouders van de leerlingen.

Wandelen voor Water 2019

Leerlingen uit groep 7 en 8 van Daltonschool "De Leeuwerik" uit Leiderdorp hebben in het kader van Wandelen voor Water 6 kilometer gelopen met 6 kilo water op hun rug, om zo te ervaren wat hun leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden moeten doen om hun dorst te lessen. De leerlingen hebben met de sponsorloop in totaal € 2.097,- ingezameld voor waterprojecten in Kilole. Dit bedrag wordt besteed aan nieuwe latrines op school.

Vierde microfinancieringsproject

Begin 2019 is gestart met een vierde microfinancieringsproject. Op verzoek van de inwoners van Kilole gaan we door met deze manier van ondersteuning. 20 mensen uit het dorp lenen 10.000 Kshs (100 euro) en betalen dat in 10 termijnen terug + 10% rente. Zo worden zij in de gelegenheid gesteld om op kleine schaal te ondernemen en wat geld te verdienen.
Meer nieuws