Stichting Kindervreugd

Nieuws 2018

Bezoek Kenia

Van 15 t/m 20 oktober 2018 hebben we weer een bezoek gebracht aan Kenia. Er is veel besproken op de school met de leraren, inwoners en kinderen van Kilole. Ook hebben we gezamenlijk plannen gemaakt voor de komende jaren. Een hele nuttige week!

Voldoende drinkwater

Dankzij alle waterprojecten op de school wordt er veel regenwater opgevangen en is er het hele jaar voldoende drinkwater aanwezig. Bij alle klaslokalen is een kleine watertank geplaatst om water uit te tappen voor leerlingen om te drinken. Ook bij de toiletgebouwtjes zijn tankjes geplaatst. Dit draagt tevens bij aan een goede hygiëne.

Wandelen voor Water 2018

Ook dit jaar vond de sponsorloop Wandelen voor Water weer plaats. OBS de Steijaert uit Hazerswoude-Rijndijk en Daltonschool "De Leeuwerik" uit Leiderdorp hebben 6 kilometer gelopen met 6 kilo water op hun rug, om zo te ervaren wat hun leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden moeten doen om hun dorst te lessen. De leerlingen hebben in totaal € 4.300,- ingezameld voor waterprojecten in Kilole. Dank jullie wel!

Sponsoring leerlingen

Begin 2018 is weer gestart met de sponsoring van een van de leerlingen uit voormalig groep 8. Hij gaat naar een technische school om loodgieter te worden. In totaal sponsoren we op dit moment 8 leerlingen. Wij betalen 75% van hun schoolgeld, het overige bedrag wordt door de ouders betaald. Op deze manier blijven de ouders en leerlingen erg gemotiveerd!
Meer nieuws