Stichting Kindervreugd

Nieuws 2014

Ajax-tenues voor Kilole

Tijdens het bezoek in oktober was er nog een leuke verrassing voor de kinderen van Kilole. De Ajax Foundation had 30 Ajax-tenues ter beschikking gesteld voor de school! Daar waren de kinderen heel blij mee en er werd uiteraard meteen een wedstrijdje in gespeeld. Lees meer

Bezoek Kenia oktober 2014

Van 12 tot 19 oktober 2014 zijn Fred, Nel en Sabine weer in Kenia geweest. De voortgang is bekeken, er is veel overleg geweest met de leraren en de verschillende comités op school, de deelnemers aan het microfinancieringsproject hebben laten zien wat zij doen, er is over nieuwe plannen nagedacht en er zijn weer interessante nieuwe contacten gelegd in Kenia. Een nuttig en geslaagd bezoek dus!

Derde microfinancieringsproject

Begin maart 2014 is gestart met een derde microfinancieringsproject. Na twee succesvolle projecten ligt het voor de hand om met deze manier van ondersteuning van de inwoners van Kilole door te gaan. 40 mensen uit het dorp lenen 10.000 Kshs (100 euro) en 10 mensen lenen 20.000 Kshs (200 euro). De hogere lening is voor inwoners die hebben bewezen succesvol te zijn en zetten meerdere dorpsgenoten aan het werk.

Gesponsorde kinderen presteren goed

De 14 kinderen die wij sponsoren om naar de secondary school te gaan, presteren erg goed. De schoolresultaten van het eerste deel van 2014 zien er goed uit, en uit de brieven die de leerlingen schrijven blijkt dat ze het erg naar hun zin hebben. Dankzij deze opleiding hebben de kinderen meer kans om in de toekomst een baan te vinden.

Goede schoolresultaten groep 8

De leerlingen uit groep 8 van Kilole die eind 2013 deelnamen aan het KCPE examen hebben erg goed gepresteerd. 15 van de 26 leerlingen hebben een score behaald van boven de 250, en vier van hen scoorden zelfs boven de 350! Die vier leerlingen krijgen van de Keniaanse overheid een beurs om naar een goede secondary school te gaan. Daarnaast hebben we vijf leerlingen geselecteerd waarvoor wij het schoolgeld betalen, omdat hun ouders dit niet kunnen betalen.

Onderhoud school

In de kerstvakantie van 2013 is de gehele school opgeknapt door de leraren, leerlingen en ouders. Muren zijn geverfd, vloeren zijn gerepareerd en alle schoolbankjes kunnen weer gebruikt worden. De leerlingen kunnen het nieuwe schooljaar, dat in Kenia in januari start, weer goed beginnen!

Geslaagd bezoek

Het bezoek van Fred, Nel en Sabine aan Kilole was een groot succes. Er is wederom veel overlegd met de leraren op school, er zijn bezoeken gebracht aan andere scholen voor nieuwe ideeën, de gesponsorde kinderen zijn op een aantal secondary schools bezocht, kinderen met jiggers zijn gehandeld en een lokale microfinancieringsbank heeft nuttige adviezen gegeven.
Meer nieuws