Stichting Kindervreugd

ANBI Status

 

Deze transparantie pagina met informatie over Stichting Kindervreugd Afrika sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en waarbij deze gegevens gedeeld moeten worden op een internet adres.

Algemene informatie

Naam organisatie: Stichting Kindervreugd Afrika
RSIN nummer: 8211.11.644
KvK nummer: 27350871
Internetadres: http://www.kindervreugdafrika.nl
E-mail: info@kindervreugdafrika.nl
Telefoonnummer: 0031713412489

Doelstelling

Stichting Kindervreugd Afrika heeft ten doel het oprichten en in stand houden van één of meerdere scholen in Kenia en/of Tanzania, in regio’s waarin de plaatselijke bevolking niet of niet geheel in staat is zelf te voorzien in gedegen onderwijs, een en ander met het oog op de bevordering van de leefomstandigheden en economische kansen van de plaatselijke bevolking en de kinderen in het bijzonder, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan

Download beleidsplan

Bestuurders

Freek Wagenaar - Voorzitter Roland Abspoel - Secretaris, penningmeester

Beloningsbeleid

Stichting Kindervreugd Afrika werkt uitsluitend met vrijwilligers. De vrijwilligers krijgen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

Activiteiten

Zie projecten van Stichting Kindervreugd Afrika.

Jaarrekeningen

Download Jaarrekening 2022
Download Jaarrekening 2021
Download Jaarrekening 2020
Download Jaarrekening 2019
Download Jaarrekening 2018
Download Jaarrekening 2017
Download Jaarrekening 2016
Download Jaarrekening 2015
Download Jaarrekening 2014
Download Jaarrekening 2013